UG 12.0中文版基础入门视频教程(含素材) 视频教程

UG 12.0中文版基础入门视频教程(含素材)

适用对象:UG NX 12.0中文版 内容简介: 本教程通过200+课时系统全面地介绍了UG 12.0软件的操作方法,内容包含草图绘制、三维建模和工程图等,实战性强,纯干货,结合实例让用户快速掌握软件...
阅读全文
UG 12.0中文版零基础入门视频教程(含素材) 视频教程

UG 12.0中文版零基础入门视频教程(含素材)

适用对象:UG NX 12.0中文版 内容简介: 本教程通过200+课时系统全面地介绍了UG 12.0软件的操作方法,内容包含草图绘制、零件三维建模、曲面绘制、钣金设计、工程图及模具设计等,实战性强,...
阅读全文
UG 12.0中文版全套基础入门视频教程(含素材) 视频教程

UG 12.0中文版全套基础入门视频教程(含素材)

适用对象:UG NX 12.0中文版 内容简介: 本教程通过140+课时系统全面地介绍了UG 12.0的操作方法,内容包含草图绘制、零件设计、曲面设计、工程图及模具设计等,实战性强,纯干货,结合实例让...
阅读全文